EMEK VE DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR SÜRECEK

EMEK VE DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR SÜRECEK

Demokratik parlamenter sisteme dayalı kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 24 Haziran seçimlerinin sonucuna göre yeni bir sisteme geçmiştir. Bu sisteme göre ülkeyi doğrudan doğruya cumhurbaşkanı yönetecektir.  Meclis’in onayı olmadan tek bir kişinin karar verebileceği bir süreç yaşanacağı gibi Meclis denetimi ortadan kaldırılacaktır.

Bu nedenle 24 Haziran seçimleri Cumhuriyeti, demokrasiyi, sosyal hukuk devletini ve parlamenter sistemi zora sokmuştur.

Ülkemizde işsizlik ve enflasyon hızla artmakta, ekonomik kriz derinleşmektedir. Emekçilerin en temel ekonomik, siyasi ve toplumsal talepleri karşılanamamaktadır. Kamu emekçileri ve işçiler, ekonomik krizi yaşamın her alanında yakıcı bir şekilde hissetmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi Atatürk ilke ve devrimleridir. Atatürk ilke ve devrimlerinden asla ödün vermeyeceğiz.

Ülkemizin bağımsızlığının, ulusal egemenliğinin, bütünlüğünün sıkı takipçisi olacağız.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; 24 Haziran sonrasında kamu emekçilerinin iş güvencesini ve kazanılmış haklarını sonuna kadar koruyacağız. Kamu emekçileri olarak; demokratik, barışçıl ve hukuk kuralları çerçevesinde, Atatürk ilkeleri ışığında, tüm bileşenlerimizle birlikte mücadelemize devam ettireceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU