Emperyalistlerin ve yerli işbirlikçilerinin talanına ve katliamına karşı doğa isyan ediyor!

Emperyalistlerin ve yerli işbirlikçilerinin talanına ve katliamına karşı doğa isyan ediyor!

Türkiye’nin doğası ve ekosistemi katledilmektedir. Karadeniz, Marmara, Akdeniz,  İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz ve özelde ise Artvin ilimiz de doğa katledilmektedir.

AKP iktidarı akla ve bilime aykırı ne varsa uygulamakta ısrarcı davranmaya devam etmektedir. AKP, bilim, teknoloji, çevrenin korunması gibi kaygıları olmadan, felaketleri de “alın yazısı”na, “kader”e, “derenin intikamı” “Allah’ın takdiri”ne bağlayarak, ülkeyi felaketler zinciriyle sürüklemektedir. Bu felaketler bazen sel felaketleri, kimi yerde HES’ler, kimi yerde otoyollar, kimi yerde maden firmaları, ara sıra termik, zaman zaman da  nükleer santraller olarak karşımıza çıkmaktadır, bunların geri planında da tüm kapılar emperyalistler ve onların yerli işbirlikçisi AKP iktidarına açılmaktadır. 13 yıllık iktidarı boyunca ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, işbirlikçi sermayeye ve uluslararası sermayeye peşkeş çekenler elbette bu katliamların da baş sorumlusudur.  

Ülkeyi yöneten AKP iktidarı kadar, yerel yönetimlerin de bu suçta ki payını göz ardı etmemek gerekir. Ankara, İstanbul gibi metropoller her yağışta göle dönüyor, kent adeta felaket tablosunu andırıyor.  Hopa’da felaketin sorumlusu ise; HES’lere izin verenler, derelerin ıslah edilmesini yapmayanlar ve dere yataklarını inşaata açanlardır. Karedeniz Sahil Yoluyla betonlaştırma, barajlarla setler, HES’lerle dereler, baltalarla ormanlar yok edilince sel felaketlerinin önünü de açıldı ve yöre halkına ardı arkası kesilmeyecek felaketler yaşatılmaya başlandı. 

Artvin’in Hopa ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybetmesine 3 kişinin kaybolmasına neden olan sel felaketin tek suçlusu, plansız, programsız kentleşmenin ve doğanın katledilmesine yol açanlardır.

HES’lerin, ormanların yok edilmesinin ekosistemde verdiğini zararlarının açıkça “Sel Felaketi” olarak gözler önüne serilmektedir. Doğa gerekli uyarıları sağanak yağışlarla, taşkınlarla, don olaylarıyla, mevsim normalleri dışında giden hava hareketleriyle anlatmaya çalışmaktadır, ancak yöneticiler bunu anlamamakta ısrarcı olmaktadır.

Birleşik Kamu-İş olarak, Doğu Karadeniz’de Artvin, Rize ve diğer yerleşim alanlarında sermayenin talanına, rantına karşı yöre halkının yanında yer alacağımızın bilinmesini isteriz. Birleşik Kamu-İş olarak, özelde Karadeniz Bölgesi genelde tüm Türkiye’nin doğal yapısı üzerinde büyük tahribatlara neden olacak ticari rant projelerinin karşısında yer alıp, batıdan-doğuya, kuzeyden-güneye her bir karışı ile bizim olan yurdumuzu, hiçbir bölgesel ayrım yapmadan, emperyalistlerin ve yerli işbirlikçilerinin talanına ve kuşatmasına karşı Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş üzerine düşeni yapmaya ve mücadele etmeye devam edecektir.

Sermayenin daha fazla kar hırsı yüzünden Karadeniz Bölgemizde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acılı ailelerine baş sağlığı diliyoruz, ruhları şad olsun. Bölge halkına da geçmiş olsun diyor, yaşanan felaketin izlerinin ve yaralarının bir an önce sarılmasını diliyoruz.

DOĞA KATLİAMLARINA NEDEN OLAN PROJELER DERHAL DURDURULSUN, DOĞA KATLİAMI SON BULSUN!

BİRLEŞİK KAMU İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU