İKTİDAR HER ŞEYE TOZPEMBE DEMEKTEN VE ZAMLARDAN VAZGEÇMELİDİR!

İKTİDAR HER ŞEYE TOZPEMBE DEMEKTEN VE ZAMLARDAN VAZGEÇMELİDİR!


Ülkemizde son zamanlarda art arda yaşanan zamlar, ülkenin ekonomik çöküntüye girdiğini göstermektedir. Tüm emekçilerin ödediği vergilerin sınırı bilinmemektedir; elektrik, doğalgaz, su ve yaşamsal giderler sürekli zamlanmaktadır.

AKP iktidarının; kurduğu ekonomik, sosyal düzen ve sermaye rantı ülkemizi ekonomik krize sürükledi. Ekonomik krizi tarif etmenin en iyi yolu son 1 yılda; elektriğe  %60, doğalgaza  %52, akaryakıta %30,  gıdaya %50, tekel ürünlerine %60, beyaz ete  % 40, süte %50 zam gelmesidir.

Elektrik üretim ve dağıtımı özelleştirildiğinden ve elektrik fiyatlarına bir de yüklü miktarda “dağıtım bedeli” ve benzeri adlar altında eklenen bedeller eklenince vatandaşa yüklü faturalar çıkarılmaktadır.

Belediyelerin kontrolünde olan suyun bedeli de aşırı derecede zamlanmıştır. Yurttaşların elektrik ve su hizmetlerinden yararlanması en pahalı gider haline dönüşmüştür.  AKP iktidarı, bu kriz koşullarını fırsata çevirip suyu da özelleştirmeyi gündemine alması kaçınılmazdır.

AKP iktidarının rantçı ve emek karşıtı politikaları işsizlik ve pahalılık şeklinde ilerlemekte ve yapılan zamların nerede duracağı bilinmemektedir.

Asgari ücretli sadece açlık ve yoksulluk sınırı karşısında değil, enflasyon karşısında da alım gücünü kaybetmiştir.

Türkiye’de giderek hayat pahalılığı çekilmez noktaya gelmektedir. Yurttaşlar, insani ihtiyacı olan barınmayı gerçekleştirememekte ve karnını doyurmaktadır. Çocuklarının geleceğinden de büyük endişe duymaktadır.

TÜİK ağustos ayı enflasyon rakamı % 15,01 olarak açıklandı. Yurttaşların; satın alma gücünü doğrudan etkileyen, yoksullaşmasına yol açan enflasyon oranları, tüm müdahalelere rağmen yüksek çıkmaktadır.

TÜİK haziran işsizlik oranını % 13, işsiz sayısını 4 milyon 253 bin kişi olarak açıkladı. Milyonlarca emekçi iş bulmakta umudun kesmiş ve hayattan kopma noktasına gelmiştir. Son 1 yılda gençler arasında işsizlik 5,4 puan artarak yüzde 24,8’e çıktı. Bu ekonomik krizde gençlerin hem bugünleri hem yarınları yok edildi.15-24 yaş grubunda ne eğitimde ne istihdamda olan genç erkeklerin oranı yüzde 19 iken genç kadınların oranı ise yüzde 33,6. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı, Türkiye gerçeklerinden uzaktadır. Açıklanan program; ekonomik koşulları, zamları, enflasyonu ve işsizliği düşürecek politikaları barındırmamaktadır.  Tam tersine kıdem tazminatının fona devredilmesini, iş güvencesini ve özel emeklilik sistemini hedefleyen emek düşmanı saldırılardan oluşmaktadır.

AKP hükümeti, ekonomik krizden zamlar, özelleştirmeler ve emekçilerin haklarına saldırarak değil işsizliği önleyecek yatırım, üretim ve istihdam alanlar açarak kurtulabilir. Var olan sanayi kuruluşlarımızda ve fabrikalarımızda üretim artırılmalı, kalkınmamız ve ekonomik gelişmemizde önemli yeri olan kamu kurumlarına ve politikalarına ağırlık verilmelidir.

Aksi halde milyonlarca emekçi; kamu kaynaklarını yatırımlara harcanmak yerine rant ekonomisine harcayanlardan, ülkemizi borç batağına sürükleyenler hesap soracaktır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; AKP iktidarı ülke gerçeklerinden giderek koptuğunu ve bilerek ve isteyerek kurduğu ekonomik ve sosyal düzenin faturasını milyonlarca emekçiye ödetmesine izin vermeyeceğimizi belirtiyoruz ve derhal emekçileri yoksullaştıran zamları geri çekmesini istiyoruz. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU