İŞ GÜVENCEMİZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR DOKUNMAYIN!

İŞ GÜVENCEMİZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR DOKUNMAYIN!

AKP iktidarı uzun süredir "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda" değişiklik adı altında  "Kamu Emekçilerinin" iş güvencesini ortadan kaldırmak istemekte ve kamu emekçilerinin kazanımlarını ortadan kaldıracak uygulamaların fırsatını kovalamaktadır.

Siyasal iktidarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilen ‘Kamu Personel Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayı’nda, "Kamu personeli alımlarının nasıl yapılacağı, ceza ve ödül sistemi, kamu personeli dağılımında denge" konularının görüşüleceği açıklanmıştı.  Devlet kurum ve kuruluşlarında çalışan memurları ilgilendiren çalıştayda Kamu emekçilerini temsil eden sadece ama sadece yandaş konfederasyon ve sendikaların katılımı olmuştur. 

Kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldıran birçok düzenlemenin konuşulduğu çalıştayda, hazırlanan taslağa göre, “memurlar, performanslarına göre ücret alınması ve  performans düşüklüğü gerekçesiyle işten atılmasının” zemini hayat geçirilmek istenmektedir.

Devlet kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların devletin çalışanı olduğu uygulaması ortadan kaldırılmakta ve mevcut kanunda yer alan “devlete bağlılık” ifadesi, “milli iradeye sadakat” olarak değiştirilecektir.  Bu anlayış ile kamu emekçileri siyasi iktidarın ideolojisine göre seçilecek ve siyasi kadrolaşmanın önünü açılacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun “Memuriyete atanan kişi emekliliğe kadar kendini garantide görüyor, bu da kişinin kendisini geliştirmesini engelliyor. Bu anlayışı kıracak, kamu çalışanının kendisini geliştirmeyi merkezine alacak bir sistem getirmek istiyoruz” ifadelerini kullanması esef vericidir. Çünkü Kamu emekçilerinin sisteminde yapılacak değişiklik memurların sınırlı iş güvencesi meselesi değildir. Amaç; kamu kurum ve kuruluşlarının adım adım piyasanın koşullarına ve emperyalizmin hizmetine açılmasıdır. Tüm bu yapılanların özelleştirme politikalarının sonucu olarak değerlendiriyoruz ve Çalışma Bakanını bu anlayışından vaz geçmeye davet ediyoruz!

AKP 14 yıllık iktidarı döneminde;  yasa, torba yasalar ve yönetmelik değişikliği ile kamu alanında birçok değişiklik yapmıştır. Ancak anlaşılan o ki bu kadar değişiklik siyasi kadrolaşma için yetmemektedir ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda köklü değişiklik hedeflenerek kamu emekçileri siyasi iktidara bağlanmak istenmektedir.

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından kamu kurumlarının ve kamu emekçilerinin haklarını belirleyecek çalışmanın yandaş sendikalar ve konfederasyonlarla işbirliği içinde yapılarak hayata geçirilmek istemektedir. Çünkü ne o konfederasyonlardan ses çıkmakta ne de hükümet bizlere sormaktadır. Bakanlar Kurulu’nun yönetmelik değişikliğine ilişkin olarak daha önce DPB çalıştayı başlamadan, 17 Ekim’de, karar aldığı, söz konusu kararı da 22 Ekim tarihli Resmi Gazetede yayımladığı görülmektedir

Siyasi hükümete ve yandaş konfederasyonlara sesleniyoruz!

Kamu emekçilerinin iş güvencesi kırmızı çizgimizdir.

Hükümet,  her fırsatta kölelik düzenini hayata geçirmekten  ve değişiklik adı altında memurlara,  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu değiştirme adı altında cilalıyıp pazarlamaktan vazgeçmeye davet ediyoruz.

Kamu emekçileri hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmamalıdır ve devletin memuru ve çalışanı olarak görev yapmalıdır.

‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te yapılan ve sözlü sınav uygulamasının hayata geçiren uygulama derhal kaldırılmalıdır.

Kamu emekçilerinin sözlü sınav uygulamasına tabi kılanarak ya da performans kriteri getirilerek "hükümetin memuru" yapma uygulaması devlete zarar verecektir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Kamu emekçilerinin iş güvencesini ve kazanılmış haklarını sonuna kadar koruyacağız. Bu nedenle de kamu emekçilerinin siyasi iktidarın memuru olmalarını düzenleyecek her türlü çalışmaların karşısında yer alacağımızı, her türlü demokratik zeminde ve hukuksal alanda mücadelemizi yürüteceğimizin bilinmesini istiyoruz. 28.10.2016 

Basın Açıklaması İçin Tıklayın

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU