Nevruz, barış, kardeşlik ve birlik günüdür

Nevruz, barış, kardeşlik ve birlik günüdür

Kuzey yarımkürede baharın başlangıcı sayılan gece ve günün eşit olduğu 21 Mart, tarım toplumlarının ortaya çıktığı çok eski dönemlerden beri bayram olarak şenliklerle kutlana gelmiştir.

Balkanlardan Asya’nın doğusuna kadar uzanan Avrasya coğrafyasında da binlerce yıldır bayram olarak kutlanan Nevruz, çeşitli destanlarla bütünleşerek toplumların kültürlerinde ve hafızalarında silinmez yer edinmiştir.

Bugün  ülkemizde nevruzu bir bayram olarak kutlayabilmenin koşulları yaratılmalıdır.

Günümüzde ekonomik sorunlar, işşizlik, yoksulluk, dinci kadrolaşma, yandaşlara rantiye dağıtma, muhalif olan herkesi ayrım gözetmeksizin susturma, aydınları, sanatçıları, gazetecileri, emekçileri, asker sivil ayırmadan toplumun tüm kesimlerinin özgürlüklerinin kısıtlanması, eğitimin gericileştirilmesi ve piyasa koşullarınaterk edilmesi, dindar insan yetiştirmeyi kindarlıkla savunanların iktidarında bayram ne kadar kutlanabilir ki.

Ulusumuza ve ülkemize yönelik emperyalist saldırılar ulusal bütünlüğümüzü tehdit eder hale gelmiştir. Ulusal bütünlüğümüz Cumhuriyetin özgür yurttaşı olarak laik, demokratik bir ülkede barış ve kardeşlik temelinde korunacaktır. Sınıf bilinciyle emeğimizi, ulus bilinciyle ülkemizi savunmak durumundayız.

ABD ve Batılı emperyalistlerin Asya ve Ortadoğu’da giriştikleri toplum mühendisliği  bölgemizde çatışmalara ve kıyımlara, emperyalist müdahalelere yol açması, bahar sevincine gölge düşürmektedir.

Türkiye, kurulan tuzaklara düşmemeli, komşularıyla emperyalistlerin keyfiöyle istiyor diye karşı karşıya gelmemelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK’ünsözleriyle “Ulus hayatı için zorunlu kalınmadıkça, savaş cinayettir!”

ATATÜRK’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi, Nevruzun anlamına ne kadar güzel uymaktadır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak bütün yurttaşlarımızın Nevruz Bayramını barış, birlik ve kardeşlik günü olması dileklerimizle kutlarız.

 

Saygılarımızla…