TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE MÜCADELESİ İÇİN TAKSİM'DEYİZ!

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE MÜCADELESİ İÇİN TAKSİM'DEYİZ!

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikalarıyla birlikte 1 Mayıs’ta, 1 Mayıs’ın simgesi olan Taksim Meydanı’nda olacak.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Kütük, MYK üyesi Barış Düdü,  bağlı sendikaların ve şube yönetimleri dün akşam İstanbul’da yapılan toplantı sonucunda 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü Taksim’de kutlama kararını bir kez daha açıkladılar.

Açıklamanın Tamamı Aşağıdadır: 

1 MAYIS'TA TAKSİM'DE OLMA ISRARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE MÜCADELESİ İÇİN TAKSİM'DEYİZ!

Değerli Halkımız ve Değerli Kamu Emekçileri,

Emperyalizm ve ülkemizdeki işbirlikçileri, biz emekçilerin TAKSİM'de bir araya gelmesinden ve gücünün farkına varmasından korkuyorlar. Bu korkularından dolayı da emekçilerin kanı ile sulanan ve 1 Mayıs'ın simgesi olan TAKSİM'i biz emekçilere yasaklıyorlar.

Taksim, biz emekçilerin vazgeçilmezidir. Taksim 1 Mayıs'ın simgesidir. Taksim'den vazgeçmek demek, ülkemizden vazgeçmek demektir. Ne Taksim'den vazgeçeriz, ne de ülkemizden vazgeçeriz.

Değerli Halkımız,

Özellikle de ülkemiz ve geleceğimiz adına kaygı verici gelişmelerin yaşandığı bir süreçte, TAKSİM'de olmak daha da önemli bir hal almıştır. Sınıf bilinci ile emeğimize, ulus bilinciyle vatanımıza, yurttaş bilinciyle Cumhuriyetimize sahip çıkma mücadelesi veren Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak;  Emekten, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten, bağımsızlıktan ve demokratik, laik, sosyal hukuk devletinden yana olan bütün emekçileri ve halkımızı;

Kamu personel reformu adı altında kamu emekçilerinin iş güvenliğin ortadan kaldırılmasına, 

Toplu Sözleşme ve Grev hakkımızın verilmemesine,

Güvencesiz çalıştırılmaya,

 Taşeronlaştırmaya ve köleleştirilmeye,

Cumhuriyetimizin tüm değerlerinin ve Laikliğin ortadan kaldırılmak istenmesine,

İşsizliğe, yoksulluğa, hukuksuzluğa, baskılara,  

Emperyalistlere ve yerli işbirlikçilerine karşı,

Birleşik Kamu-İş olarak, 1 Mayıs’ta, 1 Mayıs'ın simgesi olan TAKSİM Meydanı’nda olacağız.

Siz değerli emekçi halkımızı; 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günün'de, TAKSİM’de kol kola, omuz omuza birlikte olmaya, güçlerimizi birleştirmeye davet ediyoruz.

TAKSİM 1 MAYIS'DIR, 1 MAYIS TAKSİM'DİR!

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN 1 MAYIS!

YAŞASIN BİRLEŞİK KAMU-İŞ!

  BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU

1 Mayıs Açıklamasının Metni İçin Tıklayın