TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN VARLIK GEREKÇESİ LOZAN’ININ 94.YILI KUTLU OLSUN!

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN VARLIK GEREKÇESİ LOZAN’ININ 94.YILI KUTLU OLSUN!

Ulusumuzun tarihindeki en önemli antlaşma Lozan Barış Antlaşması'dır. 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde imzalanan antlaşma ile bütün dünya, emperyalizme karşı vermiş olduğumuz Ulusal Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferle sonuçlandığını kabul etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları belirlenmiş bağımsız ve özgür bir devlet olduğu Lozan Antlaşması ile dosta ve düşmana kabul ettirilmiştir.

Kurtuluş Savaşımızın ve Ulusal bağımsızlığımızın uluslararası bir tescilidir Lozan. Bu antlaşma ile yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, yıkılmış Osmanlı Devleti’nin toprakları üzerinde kurulmuş yeni ve uluslararası alanda diğer devletlerle eşit haklara sahip tam bağımsız bir devlet olduğu kesinlik kazanmıştır. Bu belge, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, ekonomik ve siyasal bağımsızlığını, uluslararası düzeyde tartışmasız biçimde kabul ettirmiştir.

Siyasal iktidar, bugün 94 yıl önce elde edilen Lozan Antlaşması’nın kazanımlarına ve ülkemiz için gurur duyulacak bağımsızlık belgesine sahip çıkmamaktadır. Ulusumuzun tarihinde bu kadar önemli ve anlamlı olan Lozan Barış Antlaşması’nın geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tartışmaya açılması unutulmuş değildir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl, sarayda muhtarlarla yaptığı toplantıda, “1920'de bize Sevr'i gösterdiler. 1923'te Lozan'a razı ettiler. Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı” sözlerini sarfetmesi hafızalarda tazeliğini korumaktadır.

Lozan Antlaşması imzalandığı 24 Temmuz 1923’ten bu yana emperyalist devletlerin hesaplaşmak istediği bir belgedir. Çünkü, Lozan Antlaşması; emperyalist devletlerin binlerce yıllık bir tarihe sahip Türk milleti aleyhine hazırlanan ve Sevr Anlaşması ile hazırladıkları ülkemizi yok etme senaryosunun boşa çıkartılmasının belgesidir. İşte bu yenilgiyi içine sindirememiş olan Emperyalist güçler o tarihten bu yana hesaplaşma peşindedirler.

Maalesef ki bu gün ulusumuzun bedel ödeyerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti her alanda tahribata uğramaktadır. Lozan Antlaşması sonucu kurulan tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bölüp, parçalayıp Sevr’i yeniden yürürlüğe geçirme çalışması hız kazanmıştır.

Siyasal iktidar; ülkemizin bağımsızlığı, egemenliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık gerekçesi Lozan Antlaşması’nın 94. yıldönümünü unutturmaktan ve ülkemizin kurucu değerlerini ve önderlerini tartışmaya açmaktan ve eleştirmekten vazgeçmelidir.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Türk Devletini ortadan kaldırmayı amaçlayan Sevr Antlaşmasını tarihin çöplüğüne atarak 23 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşmasını imzalamışlardır. Bu antlaşma adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır.

Birleşik Kamu-İş olarak, Lozan Antlaşması'nın 94. yıldönümünü kutluyor, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi Büyük Devrimci Mustafa Kemal Atatürk’e ve arkadaşlarının ilke, devrim ve değerlerine sahip çıkma gururunu yaşıyoruz ve Cumhuriyetimize, onun kazanımlarına ve bağımsızlığımızın tapusu Lozan Anlaşması’na sahip çıkıyor

 


BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU