Veli Demir: “Sakarya Meydan Savaşı Türk Ulusu için neyse Tevhid-i Tedrisat da o kadar önemlidir

Veli Demir: “Sakarya Meydan Savaşı Türk Ulusu için neyse Tevhid-i Tedrisat da o kadar önemlidir

Çağdaş Eğitim Kooperatifi tarafından düzenlenen “19.Eğitim Şurası ve Öğretim Birliği Yasası” konulu panel Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Eğitim İş Sendikamızın Genel Başkanı Veli Demir, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca’nın konuşmacı olduğu paneli Çağdaş Eğitim Kooperatifi Başkanı Ali Arabacı yönetti.

Veli Demir, konuşmasında, Osmanlı’daki üç başlı eğitime son vererek halk yararına laik bilimsel parasız eğitimin inşası için yaşama geçirilen ve Türkiye’nin özgür düşünen bireylerini yetiştirmek için yaratılan Tevhid-i Tedrisat’ın, Cumhuriyet düşmanı siyasal iktidar tarafından hedef haline getirildiğini söyledi. Cumhuriyet’in eğitim devrimini yok etmek için 4+4+4 gerici bölücü ve ırkçı eğitim sisteminin dayatıldığını vurgulayan Demir, Öğretim Birliği yok edilerek eğitim sisteminin laik yapısının bitirilmek istendiğini eğitimin laik ve bilimsel yapısının saldırı altında olduğunu belirtti.

“Üç başlı okullar, Tanzimat’la başlayan azınlık okulları, laik okullar ve medreselerdir. Sakarya Meydan Savaşı Türk Ulusu için neyse Tevhid-i Tedrisat da en az o kadar önemlidir” diyen Demir, AKP’nin 13 yıllık iktidarı döneminde laik ve bilimsel eğitime yapılan saldırılara örnekler vererek devam etti. Demir şöyle konuştu:

“1921 Temmuzunda Sakarya Meydan Savaşı devam ederken gerçekleştirilen Maarif Kongresi’ne katılan Mustafa Kemal Atatürk, yeni ülkenin eğitim sisteminin ana karakterine işaret etmiştir. Milli Eğitim Şuralarının ilki sayılabilecek bu kongreden sonra yakın zamana kadar yapılan şuralar, eğitim sisteminin bilimsel zeminde tartışıldığı şuralardı; şimdi siyasal iktidar tarafından cumhuriyet eğitiminin tasfiye edilmesi için kararlar alınan bir yapıya dönüştürülmüştür. 19. Milli Eğitim Şurası’nda alınan tavsiye kararlarından asıl anlaşılan, AKP iktidarının hedefinin harf devrimini, karma eğitimi, bilimsel eğitimi yok etmek amacında olduğudur.”

Eğitim İş Başkanı Veli Demir, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, panel öncesinde Çağdaş Eğitim Kooperatifine bağlı eğitim kurumlarında incelemelerde de bulundular.

Öğrencilerle gerçekleştirilen söyleşide, Veli Demir, “Bu çağdaş eğitim kurumları adeta Köy Enstitüleri’nin yeni bir versiyonu gibi hizmet veriyor. Bugün bunlara Kent Enstitüsü diyebiliriz. Bizler eğitim sisteminin sistemsizliğe terk edildiği bir dönemde hep birlikte böylesine doğru eğitim hamlelerinin devlet tarafından tüm yurttaşlarımıza ulaşabilir ve parasız olarak sunulması için mücadele etmeye devam edelim” dedi.