Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın İşçi Sınıfı Mücadelemiz.

Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın İşçi Sınıfı Mücadelemiz.

BASIN VE KAMUOYUNA

            1 Mayıs Birlik, Mücadele  ve Dayanışma günü, işçi sınıfının sermaye karşısında mücadelesini büyüttüğü, emek örgütlerinin aralarındaki örgütsel farklılıkları bir yana bırakarak birlik ve dayanışma içinde oldukları evrensel bir gündür.

            8 saatlik işgünü mücadelesiyle başlayan ve yüzyıldan fazla bir süredir tüm dünyada işçi sınıfının birlik ve dayanışmasının simgesi haline gelen bu günde, Türkiye İşçi Sınıfı’nın  bir parçası olan kamu çalışanları olarak tüm yurt genelinde alanlara çıkacağız.

            Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikaların üyeleri, bu günün anlam ve önemine uygun olarak, diğer sendika ve konfederasyonların üyeleriyle birlikte yerel koşulları göz önüne alarak, işçi sınıfının sorunları ve taleplerinin, toplumun tüm kesimleri tarafından iyi algılanması ve siyasal iktidar tarafından bu sorunlara çözüm getirilmesi talebini yüksek sesle tekrarlayacaktır.

            Ancak, 2012 1 Mayıs’ında ne yazık ki tüm işçi ve memur konfederasyonlarının ortak talepler etrafında birleşerek bu günü kutlamaları mümkün olmamıştır. Bu durum yinede sermaye karşında kitlelerin aynı coşku ve kararlılıkla alanlarda olmasına engel değildir.

            Tüm konfederasyonların 1 Mayıs kutlamalarında bir araya gelememesi üzerine Konfederasyonumuz ağırlıklı olarak Ankara Sıhhiye Meydanında bir miting düzenlemeye karar vermiş ve bu doğrultuda Ankara Valiliğine 2911 sayılı yasaya uygun olarak Ocak ve Mart aylarında iki kez başvurmuştur. Ankara Valiliği bu başvurumuzu yasada öngörülen şartlara aykırı biçimde reddetmiştir.

            Anlaşılan odur ki Ankara Valiliği İşçi sınıfının daha kalabalık daha coşkulu bir şekilde 1 Mayıs’ı kutlamasını istememektedir. Ancak Birleşik Kamu-İş olarak Valiliğin hukuka aykırı kararı karşısında yüzyıllık mücadele sonucu kazandığımız haklarımızdan vazgeçecek değiliz.   

            Gelinen noktada Birleşik Kamu-İş olarak 1 Mayıs günü büyük bir kitleyle Ankara Tren Garında toplanacak ve diğer emek örgütleriyle birlikte kardeşçe sıhhiye meydanında yerimizi alacağız.  O gün Ankara’da olacak örgütsüz tüm çalışanları, işsizleri, kadınları, çocukları, küçük esnafı, köylüyü, kısaca emperyalizm ve kapitalizm tarafından sömürülmeye çalışan tüm yoksul halk kesimlerini ve Birleşik Kamu-İş dostlarını kortejimize katılmaya davet ediyoruz.

            Diğer yandan, Ankara dışında bulunan tüm örgütlerimiz yerellerde düzenlenen mitinglere katılacak ve hem Ankara’da hem de tüm ülke genelinde kamu çalışanlarının grevli toplu sözleşmeli sendikal hak talebini dile getirecek, kıdem tazminatının kaldırılmasına, esnek ve kuralsız çalışmaya, açlık sınırı altında kalan asgari ücrete ve emekli maaşlarına, eğitim, sağlık, ulaştırma gibi kamusal hizmetlerin özelleştirilmesine, işsizliğe, öğretmenlerin atanmamasına, öğrencilerin sınav yolsuzlukları ile geleceklerinin karartılmasına, savaş çığırtkanlığına, emperyalizmin sömürüyü derinleştirmek için ulusal değerlerimize yaptığı saldırılara ve AKP’nin işbirlikçi politikalarına karşı olduğumuzu tek yürek tek yumruk olarak haykıracağız.   

            Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın İşçi Sınıfı Mücadelemiz.   

                                                 

          Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu

           Yönetim Kurulu