YAŞASIN 3. HAVALİMANI İŞÇİLERİNİN ONURLU DİRENİŞİ!

YAŞASIN 3. HAVALİMANI İŞÇİLERİNİN ONURLU DİRENİŞİ!

AKP iktidarının, emek ve işçi düşmanı tutumunu ve işçilere gazla saldırmasını kınıyoruz!

Üçüncü Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin başlattığı direnişi destekliyoruz.

29 Ekim’deki açılışa yetişmesi için kapasitelerinin üzerinde çalışmaya zorlanan işçiler sonuna kadar haklıdır. AKP iktidarı, üçüncü havalimanını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirerek hem Cumhuriyet Bayramını gölgelemek hem de siyasi bir şov yaparak ekonomideki kötü gidişi gizlemek istedi ancak insanlık dışı koşullarda çalışan işçiler bu şova izin vermedi.

Üçüncü Havalimanı İnşaatı, ülkemizde emekçilerin nasıl bir emek sömürüsü ve işçi düşmanı tutumla karşılaştıklarını göstermesi açısında önemlidir.  

Bugün üçüncü havalimanı inşaatında karşılaştığımız manzara ve duyduklarımız maden ocaklarında, sanayi fabrikalarında, şeker fabrikalarında, sanayide, kamu hizmetlerinde ve limanlarında, tersanelerinde, şehir hastanelerinde ve hizmet sektöründe de yaşanmaktadır. 

Ülkemizdeki olumsuz ekonomik rakamlar nedeniyle on binlerce esnaf kepenk kapatmakta binlerce fabrikada üretim durma noktasına gelmektedir. Ülkedeki ekonomik veriler her geçen gün kötüye gitmektedir. İşsizlik  ve enflasyon çift haneli rakamlarda ilerlemekte ve çığ gibi büyümektedir. Ekonominin kötü gidişatı durdurulamamakta ve AKP iktidarı ekonomiyi toparlaması mümkün görünmemektedir.

AKP iktidarının 16 yıl boyunca uyguladığı ranta dayalı ekonomi modeli; işçilerin alın teri, emekçilerin kölelik koşulları ve canları üzerinde yükselmiştir.  İşçilerin emeği ve alın teri üzerinde kar edenler ve işçilere kölelik düzenini dayatanlar korkmaktadır.

Siyasi iktidarın; saltanatı ve sermayenin kar hırsı nedeniyle işçiler ölmektedir.  

AKP hükümeti, yandaş sermaye çevreleri ile üst ve orta sınıfların çıkarlar için krizi önlemek istemekte ancak başarılı olamamaktadır. Türkiye ekonomisi büyük bir ekonomik darboğazdan geçmekte ve hükümet yıllardır süren bu darboğazı aşabilmek adına, emekçilerin sırtına yüklenmektedir.

Özelleştirmeler yoluyla işçiler sermayenin kölesi olmakta ve işsiz yığınlar yaratılmaktadır. Taşeronlaştırma ve güvencesiz çalıştırma şartları emek ücretlerini ucuzlatmakta, işçi ölümlerini artırmaktadır. Bu da emekçilerin yaşamında büyük sarsıntılara neden olmaktadır.

AKP iktidarının her alanda yarattığı korku, sindirme ve boyun eğdirme politikası artık kabul edilmemektedir.  İşçiler, AKP’nin kölelik düzenini kabul etmemekte ve direnişler göstermeye başladı. İşçilerin alın terinin karşılığını almak ve kölelik şartlarına itiraz ettiği için sermayenin tehditlerine maruz kalmakta ve AKP iktidarının baskısına maruz kalmaktadır.

 İşçilerin insan onuruna yaraşır çalışma ve barınma koşulları talebiyle başlattığı direnişi destekliyoruz ve yüzlerce işçinin gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz.

Ne yaparsanız yapın işçiler sonuna kadar haklıdır. İşçiler, insanca çalışma şartları ve emeklerinin karşılığını istemektedir. Üçüncü havalimanı işçilerinin talepleri, sermayenin kar hırsını ve AKP düzenini göstermesi açısında dikkat çekicidir.

İşçilerin sonuna kadar yanlarındayız, tüm taleplerinin karşılanmasını ve gözaltındaki işçilerinin derhal serbest bırakılmasını ve işçilere şiddet uygulayan sorumluların istifa etmesini, işçi yaşamını hiçe sayan sermayeyi ve denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen kamu görevlilerinin soruşturulmasını istiyoruz.

Üçüncü havalimanında ortaya çıkan direniş geçici değildir. TEKEL işçileri, özelleştirmelere karşı daha önce direndiler, onurlu tutum gösterdiler ve başardılar. Flormar direnişi sürmekte ve üçüncü havalimanı işçilerinin direnişini selamlıyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; işçilerin, talepleri ölümleri gibi duyulmaması nedeniyle taleplerinin görülmesi ve duyulması için bizlerde talep ediyoruz:

-Eyleme katılan işçiler işten atılmayacak.

-Habersiz şekilde işten atılanlar işe iade edilecek.

-Servis sorunu çözülecek.
-Yatakhane, lavabo, banyo temizlikleri düzenli olarak yapılacak, tahtakurusu sorunu çözülecek.
-Revir personelinin işçilerle ilgilenmesi, gerekli sağlık malzemelerinin temin edilmesi sağlanacak, işçilere dönük aşağılayıcı muamele engellenecek.
-Maaşların tamamı hesaba yatırılacak, elden maaş ödemesi yapılmayacak.
-Geçmişe dönük ödenmeyen ücretler ödenecek.
-İşçi ve formenler aynı yemekhanede yemek yiyecek.
-Sorunlara sebep olan İGA yetkilileri görevden alınsın.
-Talepler basın karşısında okunacak.
-İş cinayetleri çözülecek.
-6 aydır maaşları yatırılmayan işçilerin ödemelerinin yapılması.
-Bayram ikramiyesi verilmesi.
-Azerbaycanlı işçilerin bulunduğu ekibin başı Selim Öztürk'ün yarattığı mağduriyet dolayısıyla işten atılması.
-İşçi kıyafetlerinin verilmesi.

KAHROLSUN KÖLELİK DÜZENİ

SÖMÜRÜ KAYBEDECEK

YAŞASIN BİRLEŞİK KAMU-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU