“Cumhuriyet İçin Büyük Ankara Buluşması” toplantısını yaptık

“Cumhuriyet İçin Büyük Ankara Buluşması” toplantısını yaptık

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak “29 Ekim 2013 Cumhuriyet İçin Büyük Ankara Buluşması” için, CHP, İşçi Partisi ve DSP ile diğer bazı demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sendikaların Ankara temsilcileriyle Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için ortak program açıklamasını gerçekleştirdik.

 

Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 10 Ekim 2013 Perşembe günü yapılan toplantıda ortak çağrı metni CKD başkanı Şenal Sarıhan tarafından okundu  açıklanan ortak bildiride vurgulanan bazı noktalar şöyle:

“İlk hedefimiz ülkemizi Kurtuluş Savaşı sonunda kurulduğu gibi tam bağımsız bir ülke yapmaktır…. Ülkemizde, bir avuç işbirlikçi dışında bütün milli sınıfların güç birliği yaptığı milli ve halkçı bir iktidar kuracağız…”

“Türkiye’de hangi etnik kimliğe sahip olursak olalım, aynı vatanın evlatlarıyız. Kurtuluş savaşı’nı verirken yaptığımız gibi birbirimizin kimliğine saygılıyız.”

“Türkiye Cumhuriyeti’nin emperyalist devletlerin çıkarları doğrultusunda komşularımızla bir savaşın içine itilmesine bütün gücümüzle karşı koyacağız. Türkiye, Ortadoğu’dan yabancı ellerini çekmesi, bölge halklarının barışı ve birlikte yaşaması için tarihsel bir sorumluluk üstlenmek zorundadır.”

“Cumhuriyet bizim anlayışımızda yalnızca adı Cumhuriyet olan bir rejim adı değildir. Cumhuriyet; halk, halkın çıkarları, halkın iktidarı, halkın birliği, halkın refahı, halkın özgürlüğü, halkın eşitliği demektir.”

“Adalet mekanizmasının iktidarın baskısından arındırılarak, adil yargılanma hakkının koşullarının yaratılmasını acil sorun olarak görüyoruz. Biz Türkiye’de emekten, demokrasiden, özgürlükten ve birlikten yana kuruluşların temsilcileriyiz.”

“Birliğimizi güçlendirerek, Cumhuriyetimizi bilimin, demokrasinin ve halk hareketlerinin geliştirdiği koşulları da dikkate alarak daha ileriye taşımaya kararlıyız.”

“Ulusumuzun birliği ve ülkemizin bütünlüğü her şeyin üzerindedir. Bu kararlılıkla Ankaralıları 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya Tandoğan’a, ‘Cumhuriyet için Büyük Ankara Buluşması’na davet ediyoruz!”

Bildirinin okunmasının ardından Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanımız İsmail Tutoğlu da bir konuşma yaptı. Konuşmasında, “Ülkemize,Cumhuriyetimize saldırının arkasında emperyalizm vardır. Emek sömürüsünü artırabilmek, sermayenin serbest dolaşımına engel olduğu düşünülen ulus devlet ve cumhuriyetin laik, demokratik, sosyal devlet olma özelliklerini ortadan kaldırmaya, Cumhuriyetin kazanımlarını yok etmeye yönelik bu saldırıya karşılık tüm halkımız ve emek örgütlerini Tandoğan’da buluşmaya, işbirlikçi siyasal iktidara dur demeye çağırıyoruz” diyerek çağrıyı yineledi.

Ayrıca CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın, İşçi Partisi Ankara İl Başkanı Osman Yalçın, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Tansel Çölaşan, TGB Başkanı Çağdaş Cengiz birer konuşma yaptılar.

 
BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONU