KAMU EMEKÇİLERİ HER TÜRLÜ ÖZELLEŞTİRMEYE VE GÜVENCESİZLİĞE KARŞI DURACAKTIR

KAMU EMEKÇİLERİ HER TÜRLÜ ÖZELLEŞTİRMEYE VE GÜVENCESİZLİĞE KARŞI DURACAKTIR

AKP iktidarı, uzun süredir 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda “köklü değişiklik”, “devrim niteliğinde değişiklik”, “reform” ve “kamuda sözleşmeli” adı altında kamu emekçilerini köleleştirecek düzenlemelerin peşinde koştuğunu tüm kamu emekçileri bilmektedir.

Başbakan Binali Yıldırım’ın dün akşam katıldığı televizyon programında öğretmenlerin sözleşmeli olmasını hatta kamuda çalışanların sözleşmeli olmasına yönelik açıklamalar yaptı.  Başbakanın yaptığı açıklamaların aslında kamu emekçilerinin, başta iş güvencesi olmak üzere tüm kazanımlarının elinden alınmak istendiğini göstermektedir.  Başbakanın; kamuda sözleşmenin, performansı arttırdığını ve verimliliği artırdığı açıklaması çarpıtmadan ibarettir.  Çünkü AKP hükümeti 2002 yılında bugüne 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştirerek kamuya özel sektör modeli getirerek emekçileri köleleştirmeyi hedeflemektedir.

AKP hükümetinin, 657’deki iş güvencesinden rahatsız olduğu bilmekteyiz.  Kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırma niyetinin de farkındayız. Bu niyetini de çeşitli ortamlarda açıkça dile getirmektedir.  Ancak Kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmak, memurların performanslarına göre ücret değerlendirmesi yapmak haksız ve hukuksuz bir uygulamadır.

Hükümetin, verimliliği, üretimi ya da hizmeti önemsediğinden değil asıl amaç kamusal yaşamı kendi siyasal tercihlerine göre şekillendirmektir.  Bu anlayışın devamı da kamu kurum ve kuruluşlarını en sonda Şeker Fabrikalarını özelleştirmeyi sürdürerek göstermektedir. 

Sonuç olarak AKP iktidarı, tüm kamuyu tasfiye edecek politikalar yürüttüğünü bilmekteyiz.  Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayisi, ticareti, ulaşımı, limanları, petrolleri, kentleri, turizmi, tersaneleri ve bankaları; yani nesi var nesi yoksa hepsi, AKP iktidarı tarafından çeşitli yasal düzenlemelerle, yerli ve yabancı sermayeye yok pahasına satışa çıkarılarak peşkeş çekilmezdi.

24 Haziran 2018 tarihinde sonra, hükümet; kamu emekçilerinin, iş güvencelerini kaldıracak düzenlemeler içerisine girecektir. Bu nedenle 3,5 milyon kamu emekçisi Haziran seçimlerinde hükümete gerekli mesajı vermelidir. Aksi bir durumda hükümet kamu emekçilerinin iş güvencelerini kaldıracaktır.

Emekçiler; görev, sorumluluk ve yetki verdiği siyasal iktidarı denetleme görevini gerçek anlamda yerine getirirse özelleştirme furyasını önleyecektir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Kamu emekçilerinin iş güvencesini ve kazanılmış haklarını sonuna kadar koruyacağız. Bu nedenle de kamu emekçilerinin devletin memuru yerine siyasi iktidarın memuru olmasına neden olacak düzenlemelerin karşısında, demokratik, barışçıl ve hukuk kuralları çerçevesinde mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.  

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU