TAŞERONLAŞMAYA HAYIR

TAŞERONLAŞMAYA HAYIR

Birleşik Kamu İş İzmir temsilciliği ve bağlı sendikalar olarak DİSK’e bağlı Genel İş Sendikasının "taşeronlaşmaya hayır"eylemine destek verdik.